Jak mogę wyświetlić wartości pól dodatkowych przypisanych moim odbiorcom?