Wybrałem opcję abonamentu, ale lista moich odbiorców zwiększyła się i przekroczyła liczbę za którą zapłaciłem. Czy będzie pobrana opłata dodatkowa?

W każdym miesiącu rejestrujemy najwyższą liczbę odbiorców, jeżeli ta liczba jest większa niż limit za który zapłaciłeś wówczas naliczymy dodatkową opłatę. Zostanie ona naliczona według następującego schematu: do salda konta dodana będzie różnica pomiędzy opłaconym abonamentem, a abonamentem określającym faktyczną wielkość listy wg cennika miesięcznego. Opłata ta zostanie doliczona do salda konta i będziesz mógł ją opłacić wybraną przez Ciebie metodą płatności.

Przykład :

Jeżeli Twoje konto jest opłacone według planu do 1000 odbiorców (49 zł), a w danym okresie rozliczeniowym liczba Twoich odbiorców wyniosła 1503 to opłata dodatkowa wyniesie 50 zł (99 zł cena za plan 2,500 minus 49 zł za plan do 1000 odbiorców).