W jaki sposób zwiększyć efektywność walidacji numerów telefonów?

Upewnij się, że dodawane numery telefonów posiadają numery kierunkowe np. +48 dla numerów polskich, +1 dla amerykańskich, +44 dla angielskich. W przypadku braku tej wartości, walidacja może zakończyć się niepomyślnie.

System ignoruje znaki specjalne, kropki, myślniki, spacje i waliduje numer poprawnie.

Jeżeli nie jesteś w stanie podać numerów kierunkowych, spróbuj:

1) Dodaj kraj subskrybentów jako wartość pola dodatkowego,

2) Dodaj adres IP za pomocą API.

System będzie próbował ustalić numer telefonu bazując na wartości dla kraju, jeżeli się to nie powiedzie wówczas dokona analizy adresu IP.