W jaki sposób wybrać kampanię dla cyklu? W jaki sposób cykl wpłynie na wiadomości, które wysyłałem do tej pory?

Cykle nie są przypisywane do kampanii. Możesz jednak przypisać tag subskrybentom z danej kampanii i rozpocząć cykl z warunkiem „Tagowanie”, następnie wybrać tag przypisany subskrybentom.

Aby zrobić to prawidłowo, powinieneś wykonać poniższe czynności w kolejności: (1) Stwórz cykl, (2) Stwórz tag, (3) zakończ cykl i wybierz „zapisz i publikuj”, dzięki czemu cykl stanie się aktywny [ON], (4) za pomocą „Szukaj odbiorców” wyszukaj odbiorców z odpowiedniej kampanii i przypisz do nich tag, który stworzyłeś w ramach cyklu. Najważniejsze, aby cykl był włączony [ON] (zapisany i opublikowany) zanim przypiszesz tag do odbiorców.

Marketing Automation nie działa wstecz. Zaplanowane reguły nie obejmują wykonanych wcześniej akcji (np. kliknięcia w linki, wykonane przed włączeniem cyklu [ON] nie zostaną zliczone).