W jaki sposób dodawać, usuwać i organizować elementy cyklu automation?

Żeby dodać nowe elementy do cyklu automation, przeciągnij wybrany element z zakładki “Dodaj Elementy” w prawym górnym rogu na obszar roboczy. Elementy możesz dowolnie przesuwać, tak żeby tworzyły zaplanowany przez ciebie cykl.

Wybrane elementy połączysz ze sobą przeciągając pomiędzy nimi łączniki. Żeby usunąć element należy kliknąć na niego, tak żeby był zaznaczony na niebiesko, a potem wybrać ikonę kosza.

Ustawienia wybranych elementów możesz zmienić w zakładce “Właściwości”. Każdy element: warunek, akcja czy filtr, ma określone dodatkowe parametry, które możesz zmieniać. Kliknij dwukrotnie dany element, aby wejść w „Szczegóły” i za pomocą list rozwijanych sprecyzować ich działanie i dodawać odpowiednie komponenty.