W jaki sposób działa automatyzacja? Watch video

Reguły automatyzacji GetResponse pozwolą na automatyczne wykonanie konkretnych czynności, np:

  • po zakupie > wypisz

Kiedy w danej kampanii odbiorca dokona zakupu, zostanie on automatycznie usunięty z listy aktywnych subskrybentów i przestanie otrzymywać autorespondery. Jest to bardzo przydatne narzędzie umożliwiające usunięcie z kampanii promocyjnej danego produktu odbiorcę, który już dokonał zakupu.

  • po zakupie > przesuń

Opcja ta pozwala na przesunięcie odbiorcy z jednej kampanii do drugiej, po tym jak dokona zakupu. Na przykład: odbiorca może zostać usunięty z kampanii reklamującej produkt i zostać przeniesiony do kampanii udzielającej porad na temat użytkowania danego produktu.

  • po wypisaniu > wypisz

Kampanie mogą zostać tak skonfigurowane, że odbiorca, który wypisze się z jednej z Twoich kampanii jest natychmiast usuwany z innych.  Jest to przydatne narzędzie, jeżeli posiadasz wiele kampanii i subskrybenci są zapisani do kilku kampanii na raz.

  • po zapisaniu > wypisz

Jeśli stworzysz dwie kampanie lub więcej, Twoi odbiorcy mogą zostać automatycznie wypisani z jednej kampanii, kiedy zapiszą się do innej. Na przykład: masz w koncie dwie kampanie. W jednej reklamujesz swój produkt potencjalnym nabywcom, z drugiej wysyłasz wskazówki i porady klientom, którzy już go zakupili. Kiedy odbiorca stanie się klientem i zapisze się do kampanii z poradami, możesz automatycznie usunąć go z kampanii reklamowej.

  • po zapisaniu > usuń z cyklu wiadomości

Jeśli masz 2 lub więcej kampanie w swoim koncie możesz je ustawić w taki sposób, aby subskrybent zapisujący się do kampanii, został automatycznie wyłączony z cyklu autorespondera. Nie zostanie on usunięty z Twojej listy, tylko zdezaktywowany.

  • po zakupie > usuń z cyklu wiadomości

Kiedy w danej kampanii odbiorca dokona zakupu zostanie on automatycznie dodany do listy kontaktów poza cyklem autorespondera. Jest to bardzo przydatne narzędzie umożliwiające usunięcie z kampanii promocyjnej danego produktu odbiorcę, który już dokonał zakupu.

  • po edycji > synchronizuj

Możesz użyć tej reguły, żeby skopiować wiadomości z jednej kampanii do innej w momencie wprowadzania zmian w wiadomości(ach).