Podczas tworzenia wiadomości wybieram odbiorców z wielu kampanii, ale w niektórych kampaniach mam tych samych odbiorców. Czy oznacza to, że każdy z nich dostanie kilka emaili?

Nie, aplikacja sprawdza, czy adresy mailowe nie będą się powtarzać. Jeśli jeden adres pojawia się w wielu kampaniach, wysyłamy tylko jedną kopię newslettera.