Jakich metod subskrypcji mogę użyć w cyklu marketing automation?

Tworząc cykl marketing automation, możesz wykorzystać większość metod subskrypcji, oferowanych w ramach narzędzia GetResponse. Subskrypcja może być warunkiem rozpoczynającym cykl. Dostępne sposoby zapisu to:

 • Formularze

Możesz wybrać zapis za pomocą dowolnego z aktywnych formularzy lub wskazać jeden z nich.

 • Landing pages

Możesz wybrać zapis za pomocą dowolnej z opublikowanych stron docelowych lub wskazać jedną z nich. Opcja ta jest powiązana z Twoim planem – jeśli w ramach konta możesz opublikować tylko jeden landing page, upewnij się, że po wskazaniu opcji Konkretny użyjesz właśnie tej strony.

 • Webinary

Możesz wybrać zapis za pomocą dowolnego lub wybranego webinaru.

 • Integracja API
 • Import kontaktów
 • Kontakty dodane ręcznie

Jak działa warunek “Zapisany przez”?

Po rozpoznaniu subskrypcji z danego źródła (formularz, API, import kontaktów, landing page, kontakty dodane ręcznie, Forms on the Go, webinar) zostaje wywołana akcja, która jest w połączona z warunkiem Zapisany przez.

Możesz zawęzić grupę subskrybentów, uwzględnionych w cyklu automation, poprzez wybór określonej kampanii. Ustawienia domyślne nie wskazują na konkretną kampanię (domyślna opcja to Dowolna).

Wyboru kampanii dokonasz, zmieniając ustawienie Wybierz kampanię na Konkretna. W ten sposób ograniczysz wybór metod subskrypcji do tych, które są powiązane z tą kampanią.

Przykład: chciałbyś stworzyć cykl marketing automation dla użytkowników, którzy zapisali się do kampanii „getresponse_monsters” za pomocą landing page „Dołącz do nas!”.

 1. Przenieś do obszaru roboczego element Zapisany przez.
 2. Wybierz element i wejdź w zakładkę Szczegóły.
 3. W polu Wybierz kampanię wskaż opcję Konkretna. Teraz możesz wybrać jedną z kampanii, widocznych na liście.
 4. Wybierz kampanię „getresponse_monsters” i przejdź do opcji Wybierz sposób zapisu.
 5. Wskaż metodę Landing Page i ustaw opcję Konkretny.
 6. Ostatnim krokiem jest wybór odpowiedniego landing page. W naszym przypadku będzie to strona Dołącz do nas!.

Wybierz sposób zapisu

Jeśli chcesz wykorzystać subskrypcje z więcej niż jednej kampanii, umieść w swoim cyklu kilka elementów Zapisany przez i skonfiguruj kampanię dla każdego z nich. Aby uniknąć problemów z publikacją, połącz każdy z warunków startowych z pozostałymi elementami cyklu automation.

Czy mogę użyć więcej metod subskrypcji w jednym cyklu automation?

Cykl automation może rozpoczynać się wieloma metodami subskrypcji – możesz umieścić dowolną ilość elementów „Zapisany przez”. Możesz zaplanować kilka serii równoległych akcji lub połączyć wszystkie metody subskrypcji z jednym, tym samym elementem (ograniczyć się do jednej sekwencji akcji).