Jakie opcje edycji są dostępne w kreatorze wiadomości? Watch video

Kreator treści i wyglądu wiadomości jest dostępny w sekcji Utwórz.

Pasek narzędzi na górze strony pozwala na edycję szerokości wiadomości, koloru tła, dolnego i górnego odstępu oraz ramki. Możesz również wstawić zdjęcie do tła szablonu lub wiadomości oraz zaokrąglić jego rogi.

Po prawej stronie kreatora znajdują się podstawowe elementy (bloki), które możesz przeciągać w dowolne miejsce wiadomości. Podczas edycji każdego z elementów po prawej stronie wyświetlona będzie jego wielkość w pikselach. Kliknij na dany blok, aby rozwinąć dodatkowy pasek narzędzi.

Pole tekstowe posiada przykładowy tekst, który należy usunąć podczas edycji. Pasek narzędzi pozwala edytować czcionkę oraz interlinię. Dodatkowo możesz wstawić zdjęcie jako tło, zaokrąglić jego rogi (efekty będą widoczne tylko w niektórych klientach pocztowych i przeglądarkach) oraz edytować odstępy i ramkę. Jeżeli chcesz wstawić hiperlink kliknij ikonę “łańcuszka”. Aby wstawić pola personalizacji kliknij na Personalizuj.

Kliknij na pole ze zdjęciem, aby wstawić dowolny obraz z galerii. Po dodaniu zdjęcia będziesz mógł je edytować. Dostosuj rozmiar zdjęcia do wielkości pola przesuwając suwak, w każdej chwili możesz zamienić zdjęcie klikając na Wstaw/Edytuj obrazek. Dodatkowo możesz dodać hiperlink do zdjęcia, ustawić jego pozycję w bloku, zdefiniować atrybut ALT oraz wybrać styl i rozmiar ramki pola. Dodatkowe menu w dolnej części paska narzędzi pozwala na dodanie kolejnego zdjęcia do tła pola, zaokrąglenie jego rogów (efekty będą widoczne tylko w niektórych klientach pocztowych i przeglądarkach), zmianę koloru pola.

Pasek edycji linii poziomej pozwala na wstawienie zdjęcia jako tła i zaokrąglenia jego rogów (efekt może być widoczny tylko  w niektórych klientach pocztowych i przeglądarkach), edycję stylu linii i wstawienie koloru tła.

Przyciski dodawane do wiadomości również mogą być edytowane. Kliknij pole, aby dodać własny tekst, a na pasku narzędzi ustaw jego styl i rozmiar. Wstaw link strony na którą odbiorcy mają być przekierowani po kliknięciu na przycisk oraz dodaj tytuł. Dodatkowo możesz wstawić zdjęcie jako tło i zaokrąglić jego rogi (efekt będzie widoczny tylko w niektórych przeglądarkach), wybrać kolor tła i ustawić pozycję przycisku.

Jeżeli zintegrujesz konto PayPal z GetResponse będziesz mógł dodać guziki PayPal do wiadomości. Pamiętaj o wybraniu konkretnego przycisku PayPal z rozwijanej listy na pasku narzędzi.

Po prawej stronie edytora rozwiń sekcję Social media, aby umieścić przyciski do dzielenia się Twoją wiadomością na portalach społecznościowych.

Każde pole dodane do kreatora wiadomości może być rozciągane w pionie lub poziomie, powielone, usunięte lub zapisane w sekcji “zapisane fragmenty”.