Jakie czynniki mogą wpłynąć na uznanie wiadomości za Spam?

Jest wiele czynników, które dostawcy usług pocztowych mogą wziąć pod uwagę by uznać daną wiadomość jako SPAM. Nie ma konkretnej metody, która spowoduje, że wiadomość na pewno nie zostanie uznana za Spam. Warto natomiast zwrócić uwagę na zawartość wiadomości (rodzaj słownictwa, linki) oraz jej formatowanie. Czasami nawet słowa pisane wyłącznie wielką literą mogą spowodować uznanie wiadomości jako SPAM. Ważna jest też ilość linków w wiadomościach – zalecamy ograniczenie ich liczby. Polecamy również użycie funkcji “Sprawdź punkty Spam” w trakcie tworzenia wiadomości, by uzyskać poradę jak poprawić konkretną wiadomość.