Jak wyeksportować historię czatu webinara?

Istnieją dwa sposoby eksportu historii czatu.

  1. Z pokoju webinarowego (tylko w trakcie trwania webinara)
    Zapis historii czatu ze spotkania możesz wyeksportować w każdym momencie trwania webinara. Aby to zrobić, kliknij ikonę koła zębatego prawym górnym rogu okna czatu. Wybierz Zapisz historię czatu, a następnie preferowany format pliku: XLS, XML lub CSV (w chwili obecnej, pliki CSV z tłumaczeniami są niedostępne).
    Opcje eksportu historii chatu
    Po wyborze formatu pliku, otrzymasz informację o zakończeniu eksportu. Kliknij przycisk “Zapisz” by zapisać historię czatu na dysku swojego komputera. Informacja o zakończeniu eksportu
  2. . Zakładka Zarządzaj webinarami (po zakończeniu webinara).
    Jeśli nie miałeś możliwości eksportu historii czatu w trakcie trwania webinara, możesz to zrobić po zakończeniu spotkania. Przejdź do Webinary >> Zarządzaj, a następnie wybierz nazwę interesującego Cię webinara i kliknij menu Opcje. Gdy po wybraniu z listy Pobierz czat, pojawi się okno pozwalające na pobranie zapisu czatu, kliknij  „zapisz”. Korzystając z tej metody, pobrany plik możesz zapisać tylko w formacie CSV.