Jak utworzyć pole dodatkowe “Kraj”?

Pole dodatkowe “Kraj” może być istotną informacją dla Twojej kampanii. Pozwala Ci na tylko na lepszą identyfikację Twoich subskrybentów i ich potrzeb, ale także pozwoli na tworzenie grup odbiorców w celu dostosowania treści wiadomości jakie wysyłasz.

Aby utworzyć to pole przejdź do Odbiorcy>>Dodaj pole dodatkowe, podaj nazwę pola i wybierz rodzaj jako “Kraj”. Następnie wybierz rodzaj (wielokrotny lub pojedynczy wybór) oraz wartość pola (tutaj możesz zawęzić dostępna listę np. tylko do krajów EU). Kliknij w Zapisz pole dodatkowe, aby je zapisać.

Walidacja pola dodatkowego Kraj

Jakiekolwiek pole dodatkowe w Twoim koncie, które posiada w nazwie “kraj” zostanie poddany walidacji w celu ujednolicenia wartości i pozostawienia tylko tych, które są poprawne. System automatycznie przeniesie wartości takie jak “test test” lub ciągi znaków takie jak “qwerty567” do grupy pod nazwą “invalid_country”. System waliduje poprawnie skróty takie jak PL, DE etc.