Jak ustawić raporty dotyczące wysłanych wiadomości i zapisów? Watch video

W koncie GetResponse możesz ustawić dwa rodzaje raportów:

raport zapisów i aktywności – przedstawiający liczbę subskrybentów zapisanych i wypisanych z Twoich kampanii, dodatkowo poinformuje Cię o statystykach Twoich wiadomości,

raport wiadomości dostarczonych –  wysyłany po określonym czasie od dostarczenia newslettera i zawierający wszystkie dane statystyczne dotyczące wydajności danej wysyłki.

Jeżeli chcesz otrzymywać opisane wyżej raporty przejdź do Statystyki>>Statystyki kampanii>>Zarządzaj raportami. Z tego miejsca będziesz mógł edytować ustawienia istniejących raportów oraz tworzyć nowe. Kliknij w Stwórz raport, a będziesz mógł zlecić wysyłanie nowego raportu. Podaj jego nazwę, wybierz nazwy kampanii, typ raportu oraz formę ( xls lub/i csv ) . Następnie wybierz adresy e-mail do których chcesz je wysyłać oraz określ częstotliwość otrzymywania. Swoje zmiany potwierdź klikając w Zapisz.