Jak ustawić powiadomienia o nowych subskrybentach dodanych do mojej kampanii? Watch video

Powiadomienia o nowych subskrybentach dodanych do Twojej kampanii mogą być wysyłane na jeden z Twoich adresów zdefiniowanych w sekcji “Moje adresy”. Aby ustawić taką opcję przejdź do sekcji Powiadomienia w zakładce Ogólne ustawień kampanii i zmień pozycję guzika na ON. Następnie z listy wybierz adres, który chcesz wykorzystać do otrzymywania powiadomień.

Powiadomienia będą wysyłane każdorazowo, gdy nowy odbiorca dołączy do Twojej listy korzystając z zapisu przez e-mail, formularz zapisu czy ankietę (nie dotyczy panelu, importu i API).