Jak ustawić początek i koniec cyklu?

Możesz ustawić czas rozpoczęcia cyklu przez kliknięcie w koło zębate w prawym górnym rogu na obszarze edycji cyklu. Wybierz ustawienia i zdefiniuj czas rozpoczęcia i zakończenia cyklu automation.

Dlaczego powinno się w jasny sposób określać początek i koniec cyklu automation?

Można dzięki temu jasno zdefiniować, czy cykl dotyczy konkretnych dat, a może konkretnych wydarzeń biznesowych.  Przykładowo, jeśli komunikacja dotyczy promocji konkretnego eventu firmowego, dobrze byłoby zdefiniować jego koniec wraz z zakończeniem eventu. W ten sposób osoby, które są w połowie cyklu nie będą dostawały komunikacji z przypomnieniami o evencie, po jego zakończeniu. Lub, gdy prowadzisz firmę działającą sezonowo, możesz z wyprzedzeniem zaplanować cykl, który przed wznowieniem działalności przypomni o Tobie klientom (np. cykl wiadomości zaczynający się w listopadzie i kończący w lutym, dla biznesu operującego zimą).

Początek i koniec cyklu mogą być też związane z konkretnymi działaniami firmy, np.  wymianą opon z letnich na zimowe, i odwrotnie.