Jak tworzyć pola dodatkowe?

Pola dodatkowe mogą być stworzone w sekcji odbiorcy, w formularzu zapisu i ankiecie.

 Odbiorcy>>Pola dodatkowe.

Pole dodatkowe możesz stworzyć bezpośrednio w formularzu widocznym na stronie. Przed zapisanie należy wybrać:

 1. Nazwę pola
 2. Rodzaj:
 • Kraj, z listą krajów. Jeżeli chcesz wykluczyć niektóre kraje z listy, rozwiń ich listę i odznacz je. GetResponse sprawdza poprawność wprowadzanych wartości.
 • Waluta, z listą 4 walut USD, EUR, GBP, PLN,
 • Data, do wyboru daty,
 • Data i czas, do wyboru daty i godziny,
 • Płeć, do wyboru płci,
 • Liczba, do wybrania jakiejkolwiek wartości liczbowej (0-9),
 • Telefon, do podania numeru telefonu z bardzo wygodną opcją wybrania flagi, w celu wskazania numeru kierunkowego, GetResponse sprawdza poprawność wprowadzanych numerów,
 • Treść, do wpisania dowolnej treści,
 • URL, do podania adresu strony.

3. Format (wielokrotny wybór, jednokrotny, checkbox, radio)

4. Wartość domyślną, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Formularz zapisu

W kreatorze formularza zapisu możesz użyć istniejące pola dodatkowe, bądź utworzyć nowe. Aby skorzystać z obecnych gotowych pól dodatkowych, przeciągnij je na obszar szablonu. W sekcji Dodaj pole kliknij na Utwórz nowy, aby dodać nowe pole. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.