Jak tworzyć grupy dostępów i przypisywać użytkowników?

Przejdź do Moje konto>>Ustawienia Multi-user.

1. Tworzenie grupy uprawnień

Kliknij Utwórz grupę i przypisz uprawnienia do poszczególnych opcji konta. Lista uprawnień znajduję się lewej stronie ekranu, każdej z opcji należy przypisać rodzaj dostępu:

Brak dostępu

Odczyt – daje możliwość wglądu do danej opcji

Odczyt+Zapis – daje możliwość wglądu do danej opcji i zapisu ustawień.

2. Korzystanie z ról domyślnych

Konto posiada 5 grup domyślnych z wstępnie zdefiniowanymi uprawnieniami. W każdym  momencie możesz dokonać edycji ustawień uprawnień tych grup, przywrócić ustawienia domyślne.

2. Przypisywanie użytkowników

Kliknij na Zarządzaj użytkownikami, a następnie Dodaj użytkownika. Wypełnij pole z adresem email, numerem telefonu i wybierz grupę uprawnień. Każdy nowy użytkownik otrzyma wiadomość email z linkiem aktywacyjnym.

Lista osób przypisanych do konta znajduje się w sekcji Zarządzaj użytkownikami. Lista opcji obok każdego użytkownika pozwala na:

  • edycję danych,
  • reset hasła,
  • przegląd zapisu aktywności użytkownika,
  • moderację,
  • usunięcie użytkownika,
  • edycję uprawnień indywidualnych.

Dodatkowo w tej samej sekcji możesz tymczasowo deaktywować użytkownika i zmienić grupę uprawnień.