Jak stworzyć Autoresponder wysyłany na podstawie akcji odbiorcy lub wydarzenia? Watch video

W sekcji Wiadomości>>Stwórz Autoresponder i wybierz jedną z dostępnych opcji:

Kliknięty Link – wysyła kolejną wiadomość gdy wybrany przez Ciebie link w poprzednim Autoresponderze został kliknięty.

Otwarta Wiadomość – wysyła kolejną wiadomość gdy poprzedni Autorsponder został otworzony.

Subskrypcja– wyśle wiadomość gdy odbiorca zapisze się do danej kampanii

Zrealizowany cel  – wyśle Autoresponder gdy cel zdefiniowany w koncie zostanie zrealizowany (wymaga utworzenia profilu, goal i instalacji kodu trakującego)

Pole dodatkowe – Autoresponder zostanie wysłany gdy subskrybent dokona dowolnej zmiany wartości pola dodatkowego lub zmieni jego wartość na wybraną przez Ciebie.

Wydarzenie – Jeżeli Odbiorca otrzyma wiadomość A, wówczas zostanie mu wysłana wiadomość B.

Urodziny – ten Autoresponder wymaga utworzenia pola dodatkowego “data” w sekcji Odbiorcy>>Pole dodatkowe, musisz również mieć zapisane daty urodzin swoich  odbiorców aby wysyłać im życzenia.

Każdy autoresponder pozwala Ci stworzyć nowe wiadomości lub użyć tych które zostały stworzone wcześniej. Podczas konfiguracji wybierz kampanie które mają być powiązane oraz szczegóły dotyczące realizacji wysyłki. Masz do wyboru 3 opcje: godzina zapisu do listy, opóźnienie (do 23 h) lub dokładna godzina. Poniżej zaznacz dni kiedy wiadomość ma być dostarczana, odznacz dany dzień jeżeli chcesz go wyłączyć z wysyłki. Włącz Time Travel aby dostarczać wiadomości zgodnie z czasem lokalnym odbiorców. Jeżeli chcesz wysyłać dany autoresponder za każdym razem kiedy dany warunek jest spełniony zaznacz “Powtarzający się”. Na końcu zapisz i opublikuj Autoresponder.