Jak mogę zmienić dane na fakturze? Watch video

W celu zaktualizowania danych na fakturze należy wypełnić notę korygującą, która jest dostępna w Twoim koncie.

Po zalogowaniu do konta przejdź do do Moje płatności >> Historia >> Pełna lista transakcji i faktur. Z listy faktur wybierz tę którą chcesz skorygować i kliknij w jej Szczegóły. Na następnej stronie kliknij Żądanie korekty faktury i podaj nowe dane. Po weryfikacji przez Dział Rozliczeń nota pojawi się jako dodatkowy dokument,  dostępny poprzez link w obrębie faktury.