Jak mogę edytować adres dodawany do stopki moich wiadomości? Watch video

Aby edytować adres pocztowy umieszczony w stopce Twoich wiadomości przejdź do ustawień kampanii. W sekcji Adres pocztowy, znajdujący się w zakładce Ogólne, możesz dokonać edycji adresu.

W tej samej sekcji możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie adresu w wiadomościach poprzez zmianę pozycji guzika ON/OFF.