Jak Marketing Automation wpłynie na reguły automatyzacji, z których obecnie korzystam?

Marketing Automation nie ma żadnego wpływu na reguły automatyzacji kampanii, które do tej pory stworzyłeś. To dwa oddzielne procesy, które w przyszłości zostaną zintegrowane w jedno narzędzie.