Jak korzystać z pól dodatkowych w marketing automation?

Pola dodatkowe w marketing automation działają w taki sam sposób, jak w ustawieniach odbiorców – możesz usuwać lub przypisywać poszczególnym subskrybentom pola dodatkowe. Element Pole dodatkowe działa podobnie jak pozostałe akcje w cyklu automation.

Akcja pole dodatkowe

 

 

Wprowadzając do cyklu akcję Pole dodatkowe, masz możliwość usunięcia lub przypisania pola danemu subskrybentowi. Wskaż, które z istniejących pól chcesz wykorzystać. Każdy element może być powiązany tylko z jednym polem dodatkowym – jeśli chcesz użyć większej ilości pól dodatkowych , dodaj do cyklu automation więcej elementów.

Niektóre pola dodatkowe mają już wprowadzone wartości – wystarczy, że wybierzesz jedną z nich. Korzystając z pozostałych, będziesz musiał wprowadzać wartości ręcznie.

Aby dowiedzieć się więcej o polach dodatkowych, odwiedź stronę https://support.getresponse.com/pl/category/pola-dodatkowe