Jak funkcja walidacji numerów telefonów wpłynie na dane istniejących pól dodatkowych moich odbiorców?

Wszelkie numery telefonów jakie posiadasz w koncie, które zawierają słowo „phone” będą automatycznie walidowane.

Procedura sprawdzania numerów telefonów ma na celu identyfikacje błędnych numerów telefonów. Nie spowoduje to utraty przez Ciebie, żadnego ważnego numeru telefonu. Numery typu: 123456 zostaną przeniesione do grupy „invalid_phone”. Średnio Twoja baza numerów telefonów zweryfikuje 80% telefonów jako poprawne.

Wszystkie numery telefonów, które zostaną zweryfikowane jako poprawne otrzymają numer kierunkowy kraju, np. dany numer to 699XXXXXX, po walidacji będzie to +48699XXXXXX. Dzięki temu będziesz pewny, że zarządzasz tylko ważnymi numerami telefonów i są one gotowe do użycia również w międzynarodowych kampaniach.