Jak edytować szczegóły klienta?

Podczas dodawana klientów do cyklu sprzedaży, jedyne wymagane pola to jego imię i etap, do którego chcesz go dodać. Dodatkowe informacje, które możesz przypisać klientowi, to: data zamknięcia transakcji (zamknij do), opiekun klienta oraz wartość i waluta potencjalnej sprzedaży.

Podczas pracy z klientami nawiązujesz i podtrzymujesz z nimi kontakt, dzięki czemu zdobywasz więcej przydatnych informacji. W związku z tym, w każdej chwili możesz zmienić dane klienta, a także dodać notatki (przypomnienia) i komentarze. Zrobisz to w zakładce Szczegóły klienta.

 

Edytowanie klientów w widoku etapów

  1. Znajdź klienta, którego dane chcesz zmienić. Przesuń kursor na menu Akcje i wybierz Edytuj.

wybór opcji edytuj

  1. Wpisz lub zmień datę zamknięcia, opiekuna konta, wartość i walutę sprzedaży.
  2. Kliknij Dodaj kolejną czynność, aby ustawić przypomnienie o wysyłce emaila, rozmowie telefonicznej lub spotkaniu. Możesz też ustawić inne (własne) przypomnienie i wprowadzić notatki dotyczące zaplanowanej czynności. Kliknij Zapisz. Możesz dodać do sześciu notatek.
  3. Wpisz dodatkowe komentarze w wyznaczonym polu (opcjonalnie).

 

W zakładce Szczegóły kontaktu zobaczysz listy, na których znajduje się klient, a także przypisane mu pola dodatkowe, ustawienia autoresponderów oraz metodę subskrypcji.

Kliknij Historia klienta, aby zobaczyć historię wszystkich zmian danych klienta, takich jak dodanie do cyklu sprzedaży, przeniesienie do określonego etapu albo wprowadzenie notatki.

 

Edytowanie danych w widoku listy klientów

  1. Znajdź klienta, którego dane chcesz zmienić. Przesuń kursor na menu Akcje (znajduje się na końcu wiersza z danymi klienta) i wybierz Edytuj.

edycja danych

  1. Wykonaj kroki 2-4 opisane w sekcji „Edytowanie klientów w widoku etapów”.