Jak działa warunek Email wysłany?

Warunek Email wysłany śledzi wysyłane przez Ciebie wiadomości. Użyj go, aby docierać do odbiorców na podstawie rodzaju emaili, jakie otrzymują. Z pomocą warunku Email wysłany masz możliwość śledzenia newsletterów, autoresponderów, wiadomości automation oraz testów A/B. W zakładce Szczegóły wybierzesz dowolny lub konkretny rodzaju wiadomości, a także określoną wiadomość z wybranego rodzaju.

Email wysłany może stanowić jedynie warunek rozpoczynający cykl. Element ten posiada wyjście „jeśli tak” (zielone) – oznacza to, że dany cykl obejmuje tylko odbiorców wiadomości, którą wybrałeś. Żaden kontakt z Twojej bazy adresowej nie spełni tego warunku, jeśli nie zostanie wysłany do niego określony email – stąd też Email wysłany nie posiada wyjścia „jeśli nie” (czerwonego).

Pamiętaj, że warunek Email wysłany nie śledzi wiadomości wysłanych przed ustawieniem tego elementu. Jeśli dodałeś do cyklu element Email wysłany, zaplanuj wybrane wiadomości tak, aby zostały wysłane po opublikowaniu cyklu.

 

Jak ustawić warunek?

 1. Przejdź do Marketing Automation >> Stwórz cykl lub użyj tego skrótu.
 2. Wybierz element Email wysłany i przeciągnij go do obszaru roboczego.
 3. Przejdź do zakładki Szczegóły, aby wybrać odpowiednie ustawienia.

Ustawienia elementu

 • Jeśli chcesz śledzić dowolną wysłaną wiadomość, pozostaw włączoną opcję Dowolna.

wybór dowolnej wiadomości

 • Jeśli chcesz śledzić określoną wiadomość, wybierz rodzaj wiadomości, a następnie opcję Określony. W rozwijanej listy wybierz konkretną wiadomość.

wybór określonej wiadomości

Jeśli chcesz, możesz ustawić wielokrotne powtarzanie warunku.

4. Dodaj do cyklu pozostałe, wybrane elementy.

5. Kliknij Zapisz i publikuj.

 

Jak zaplanować wysyłkę wiadomości, aby warunek zadziałał?

Pamiętaj, że warunek Email wysłany ma zastosowanie jedynie do wiadomości, które zostaną wysłane po ustawieniu tego elementu i publikacji cyklu automation. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy chcesz, aby cykl rozpoczął się po wysyłce konkretnej wiadomości.

Autorespondery: pamiętaj, że cykl automation będzie obejmował jedynie tych odbiorców, którzy otrzymali określoną wiadomość po publikacji cyklu.

Wiadomości automation: Wiadomości automation mogą być wysyłane jedynie w cyklach automation. Cykl wykorzystujący warunek Email wysłany musi być opublikowany przed cyklem, w którym zostaje wysłana dana wiadomość automation. Opcjonalnie, zaplanuj cykle automatyczne tak, aby cykl wykorzystujący warunek Email wysłany był aktywny zanim kontakty dotrą do akcji Wyślij wiadomość w innym cyklu.

Newslettery i testy A/B: Cykl wykorzystujący warunek Email wysłany musi zostać opublikowany przed wysyłką określonej wiadomości. Podczas pracy z newsletterami, skorzystaj z następujących wskazówek:

 

Praca z zaplanowanymi wiadomościami (newsletterami, które zostaną wysłane po raz pierwszy)

Opisany sposób obejmuje dwa kroki: utworzenie nowej wiadomości, a następnie stworzenie cyklu automation.

W edytorze wiadomości:

 1. Przejdź do Wiadomości >> Stwórz newsletter lub skorzystaj z tego skrótu.
 2. Przejdź przez kolejne kroki tworzenia newslettera (ustawienia, wybór szablonu itp.).
 3. Na stronie Podsumowanie wybierz opcję Zaplanuj. Ustaw dzień i godzinę dostarczenia wiadomości tak, aby mieć czas na utworzenie i opublikowanie cyklu automation. W ten sposób upewnisz się, że email zostanie wysłany w odpowiednim momencie.

 

W kreatorze cyklu automation:

Ustaw element Email wysłany według instrukcji z sekcji „Jak ustawić warunek?”.

Opublikowany wcześniej cykl automation rozpocznie się w chwili, gdy zostanie wysłana zaplanowana wiadomość.

 

Ponowne użycie wiadomości (newsletterów, które zostały już wcześniej wysłane)

 Opisany sposób obejmuje kilka etapów i wymaga wykorzystania kreatora cykli automation oraz edytora wiadomości.

 W kreatorze cyklu automation:

 1. Dodaj do obszaru roboczego warunek Email wysłany.
 2. Ustaw szczegóły elementu według instrukcji z sekcji „Jak ustawić warunek?”.
 3. Dodaj do cyklu pozostałe, wybrane elementy.
 4. Kliknij Zapisz i wyjdź.
 5. Przejdź do zakładki Wiadomości >> Moje newslettery (lub użyj tego skrótu).

 

Na stronie zarządzania newsletterami:

 1. Znajdź wiadomość, którą wybrałeś w cyklu automation (w Szczegółach elementu Email wysłany).
 2. Dla wybranego newslettera rozwiń menu Opcje i wybierz Użyj ponownie. Otworzy się kreator wiadomości.
 3. Przejdź do zakładki Podsumowanie i kliknij przycisk Zaplanuj, aby ustawić dzień i godzinę dostarczenia wiadomości.
 4. Przejdź do zakładki Marketing Automation >> Zarządzaj cyklami (możesz także wykorzystać ten skrót).

 

Na stronie zarządzania cyklami:

 1. Znajdź wcześniej zapisany cykl automation.
 2. Rozwiń menu Opcje i wybierz Edytuj.
 3. Przejdź do zakładki Szczegóły elementu Email wysłany.
 4. Z rozwijanego menu Wybierz wiadomość wskaż newsletter na samej górze listy. To wiadomość, której wysyłkę właśnie zaplanowałeś.
 5. Kliknij Zapisz i publikuj.

 

Opublikowany cykl automation rozpocznie się w chwili, gdy zostanie wysłana zaplanowana wiadomość.