Jak działa filtr Zasięg?

Filtr Zasięg pozwala na zdefiniowanie liczby odbiorców z danego segmentu. Na przykład: pierwszych 50 subskrybentów, którzy otworzą wiadomość; kolejnych 50 odbiorców wiadomości oraz reszta. Zasięg to przedział liczbowy, np. 1-10, 51-60 lub 101-110. Możesz utworzyć do 6 zasięgów w ramach jednego elementu.

Możesz stosować przerwy pomiędzy zasięgami, np. utworzenie zasięgów 1-100 i 200-900 oznacza, że subskrybenci pomiędzy zasięgami (101-199) nie zostaną objęci warunkiem lub akcją.

Zasięgi nie mogą na siebie nachodzić, tzn. nie można wybrać zasięgów: 1-100 i 99-100.

Aby wskazać jedną osobę w zasięgu wystarczy wskazać tę samą liczbę na początku i końcu zasięgu, np. 101-101 – tym sposobem akcja dotyczyć będzie wyłącznie subskrybenta nr 101.