Jak dodać pola dodatkowe do formularza zapisu?

W kreatorze formularza zapisu możesz użyć istniejące pola dodatkowe, bądź utworzyć nowe. Aby skorzystać z obecnych gotowych pól dodatkowych, przeciągnij je na obszar szablonu.

W sekcji Dodaj pole kliknij na Utwórz nowy.

W nowym oknie wybierz nazwę pola, typ, format i wartość domyślną. Dostępne są następujące formaty pól dodatkowych:

  • Kraj, z listą krajów. Jeżeli chcesz wykluczyć niektóre kraje z listy, rozwiń ich listę i odznacz je,
  • Waluta, z listą 4 walut USD, EUR, GBP, PLN,
  • Data, do wyboru daty,
  • Data i czas, do wyboru daty i godziny,
  • Płeć, do wyboru płci,
  • Liczba, do wybrania jakiejkolwiek wartości liczbowej (0-9),
  • Telefon, do podania numeru telefonu z bardzo wygodną opcją wybrania flagi, w celu wskazania numeru kierunkowego. Fomrularz może też automatycznie wykrywać numer kierunkow kraju na podsatwie analizy IP subskrybenta, opcja jest dostępna w sekcji Layout>>Country code.
  • Treść, do wpisania dowolnej treści,
  • URL, do podania adresu strony.