Jak dodać plik do galerii multimedia ? Watch video

Aby rozpocząć dodawanie plików przejdź do zakładki Multimedia dostępnej w Moje konto>>Dane konta. Najpierw wybierz z listy konkretną galerię spośród Moje video, Moje Audio, Moje zdjęcia lub Dokumenty. W sekcji Nowy folder, utwórz folder dla swoich plików, a następnie korzystając z przycisków Dodaj plik lub Dodaj z URL załącz obiekt do swoje galerii.

Skorzystaj z opcji Dodaj plik, jeżeli chcesz dodać plik z dysku swojego komputera. Opcję Dodaj z URL wybierz jeżeli chcesz dodać plik zapisany na stronie internetowej.

Pojedynczy plik dodany do galerii nie może przekraczać rozmiaru 20 MB. Do galerii utworzonej w koncie możesz dodać w sumie 1GB plików.