Jak dodać ankietę, aby osoby biorące w niej udział nie były anonimowe w statystykach ankiet? Watch video

Aby respondent nie był zakwalifikowany jako anonimowy, ankieta musi zostać dodana do wiadomości poprzez specjalny link. Możesz zrobić to w naszym Edytorze wiadomości lub Edytorze Legacy – poprzedniej wersji kreatora newsletterów. W tym celu utwórz i opublikuj ankietę, a następnie stwórz nową wiadomość (Wiadomości >> Stwórz newsletter) lub autoresponder (Wiadomości >> Stwórz autoresponder).

Edytor wiadomości drag-and-drop

W nowym edytorze, ankieta może być umieszczona w wiadomości poprzez użycie wyrażenia {{LINK `survey` `xxxxx`}}, gdzie xxxxx należy zastąpić unikatowym survey_id dostępnym w zakładce Ankiety>> Lista ankiet, np. {{LINK `survey` `12258`}}.

Poprzedni edytor wiadomości (edytor Legacy)

Aby skorzystać ze starszej wersji edytora, wybierz opcję „Przejdź do poprzedniej wersji kreatora wiadomości” i wybierz szablon newslettera.

 link do poprzedniej wersji edytora

 

Następnie, w edytorze wiadomości wybierz opcję „Dodaj link do ankiety”:

dodawanie linku do ankiety

Wybierz z listy jedną z opublikowanych ankiet. Teraz możesz być pewien, że dane o respondentach będą przypisane do konkretnego użytkownika, który wypełni ankietę.

Uwaga:

Dodanie ankiety w inny, nieopisany powyżej sposób sprawi, że dane na temat respondentów nie zostaną zapisane.