Jak automatyczna walidacja wpłynie na numery telefonów, które mam już zapisane w koncie?

GetResponse automatycznie sprawdza numery telefonów, które są dodawane do konta. Tyczy się to nie tylko importu, ale również subskrypcji za pomocą formularzy zapisów i landing page.

1. Upewnij się, że numer telefonów są w formacie łatwym do walidacji, łącznie z numerem kierunkowym kraju:

+48786XXXXXX

+1902XXXXXXX

2. Importując listę zawierającą pole dodatkowe „phone” możesz wybrać format numeru i prefix kraju z listy.

3. Jeżeli numer telefonu nie posiada numeru kierunkowego kraju, system doda go automatycznie biorąc po uwagę:

– wartość dla pola dodatkowego „Kraj”

– jeżeli pole „Kraj” jest puste, wówczas system dokona analizę adresu IP, aby ustalić lokalizację (niedostępne dla API i FTP)

– jeżeli ta informacja będzie również niedostępna, wówczas system doda +1 i podda numer kolejnej walidacji,

4. Jeżeli walidacja nie zakończy się pomyślnie, numer telefonu nie zostanie dodany.