Ilu odbiorców mogę dodać do grup testowych?

Nie ma limitów określających ilość grup testowych. Podstawowym czynnikiem jest dysponowania przynajmniej minimalną grupą do testów. Przeprowadzenie testów nie będzie możliwe jeśli w bazie mailingowej będzie znajdowało się 4 odbiorców, a test będzie dotyczył 5 różnych wiadomości.

Aby osiągnąć wiarygodne wyniki testów, zalecamy przeprowadzanie ich na minimum 250 subskrybentach.