Gdzie znajduje się klucz API? Watch video

Jeżeli chcesz skorzystać z klucza API przejdź do Moje konto w prawym górnym rogu konta i wybierz zakładkę Szczegóły. Klucz API znajduje się w zakładce API & oAuth.

Pamiętaj, że klucz API jest informacją niejawną tak jak hasło do konta – nie udostępniaj go osobom trzecim.

Przy użyciu API możesz zintegrować swoją aplikację z GetResponse. Więcej informacji na ten temat, a także przykładowe kody znajdziesz na stronie API docs.