Gdzie znajdę ustawienia kampanii? Watch video

Ustawienia kampanii dostępne są po kliknięciu w szarą ikonę obok rozwijanego menu z kampaniami w prawym górnym rogu konta. Ustawienia są podzielone na  trzy różne kategorie, tak by łatwiej i szybciej można było nimi zarządzać.