Jak mogę zmienić informacje o mojej karcie płatniczej? Watch video

Aby zaktualizować dane swojej karty płatniczej przejdź do sekcji Moje płatności i wybierz Dodaj kolejną kartę. Po wprowadzeniu poprawnych informacji, kliknij na przycisk Dodaj kartę.

Podczas dodawania nowej karty do konta Pństwaa bank może dokonać blokady kwoty 1 zł+VAT, kwota ta jest zwracana przez bank po kilku dniach.