Gdzie mogę sprawdzić statystyki moich ankiet? Watch video

Wyniki ankiet możesz sprawdzić w zakładce Statystyki >> Statystyki Ankiet. W zakładce Podsumowanie zapoznasz się z danymi na temat zakończonych i niezakończonych ankiet oraz diagramem odpowiedzi. W sekcji Pytania, możesz dowiedzieć się o ilości odpowiedzi, a klikając w Zobacz więcej szczegółów znajdziesz konkretne odpowiedzi udzielone przez Respondentów. W ostatniej zakładce umieszczone są statystyki Respondentów, którzy wypełnili ankietę.