Dlaczego niektóre elementy cyklu są wyszarzone?

Żeby zbudować poprawnie działający cykl automation ważne jest żeby wszystkie elementy były ze sobą połączone i miały przypisane konkretne właściwości.

Żeby uniknąć pomyłek, wyszarzone są te elementy, które nie mają przypisanych właściwości lub nie są połączone z innymi elementami w cyklu.