Czy mogę wysłać wiadomość w formacie HTML i tekstowym za jednym razem? Watch video

Wersja tekstowa może być stworzona dla wszystkich wiadomości HTML, aby zagwarantować, że Twoi odbiorcy będą mogli przeczytać wiadomość także wtedy gdy ich dostawca poczty nie obsługuje formatu HTML. Zawartość wiadomości tekstowej może być inna niż wiadomości HTML, można również włączyć opcję Automatyczna wiadomość tekstowa w edytorze wiaodmości, by szybko i łatwo skopiować całą treść wiadomości HTML do formatu tekstowego.