Czym są zwroty i zgłoszenia spamu?

Zwroty to emaile, które po nieudanej próbie dostarczenia zostały zwrócone do nadawcy. Wyróżniamy dwa rodzaje zwrotów wiadomości:

Zwroty twarde występują wtedy, gdy dany adres email nie istnieje lub został usunięty. Takie adresy są natychmiast usuwane z Twojej bazy.

Zwroty miękkie to adresy, które zostały usunięte po stwierdzeniu problemów z dostarczalnością (np. z powodu pełnej skrzynki pocztowej, braku odpowiedzi ze strony serwera lub nieaktualnego adresu). W takich przypadkach, w ciągu 32 dni podejmujemy 3 próby dostarczenia kolejnych wiadomości (czyli w sumie 4 próby). Jeśli wszystkie zawiodą, taki adres zostanie automatycznie usunięty z Twojej bazy adresowej.

Zwroty opisane jako Zmiana użytkownika adresu email zaliczają się do zwrotów miękkich. Oznacza to, że dany adres nie jest już używany, a klient pocztowy udostępnił go innym użytkownikom. Po wykryciu takiego zwrotu, dany adres zostanie automatyczne usunięty z Twojej bazy.

Adresy email oznaczone jako zwroty Twarde (inne) zostają usunięte z bazy po 2 bezskutecznych próbach dostarczenia, podjętych w ciągu 32 dni.

GetResponse automatycznie usuwa adresy, z których pochodzą zwroty wiadomości. Listę usuniętych adresów możesz zobaczyć w zakładce Odbiorcy>>Szukaj odbiorców>>Wyświetl wszystkich odbiorców>>Pokaż typ>>Niedostarczone.

Zgłoszenia spamu to wiadomości, które zostały oznaczone przez użytkownika jako spam. W takim wypadku dany odbiorca zostaje automatycznie usunięty z bazy. Adresy usunięte w ten sposób nie są dostępne do wglądu.

W celu zapoznania się ze statystykami zwrotów i zgłoszeń spamu, najedź kursorem na zakładkę Statystyki, a następnie wybierz opcję Statystyki kampanii. Interesujące Cię dane znajdziesz w zakładce Łącznie, a szczegóły – na dole ekranu. Użyj rozwijanej listy, aby prześledzić statystyki dla wybranej kampanii i wiadomości.

Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie liczby zgłoszeń spamu. Możesz zapoznać się z nimi tutaj: Jak mogę zmniejszyć liczbę zgłoszeń spamu?

Jeśli zauważyłeś wzrost liczby zwrotów lub zgłoszeń spamu, skontaktuj się z naszymi specjalistami od dostarczalności: gr-compliance@cs.getresponse.com