Czy w ramach cyklu Marketing Automation mogę przenosić kontakty pomiędzy kampaniami?

Tak, możesz przenosić odbiorców pomiędzy kampaniami w ramach cyklu Marketing Automation. Użyj akcji Przenieś do kampanii – przenieś ją do obszaru roboczego i połącz z odpowiednim warunkiem, akcją lub filtrem.