Czy odbiorcy będą widzieli „invalid_phone” na stronie ustawień subskrypcji?

Kwalifikacja pola dodatkowego jako “invalid phone” nie spowoduje wyświetlenia tej informacji na stronie ustawień subskrypcji. Jeżeli subskrybent zadecyduje, że chce zmienić numer telefonu wówczas system dokona walidacji i zapisze aktualny numer jeśli będzie poprawny.