Czy mogę zmieniać cykl automation, który jest już opublikowany?

Można edytować cykle, które są już opublikowane. Wystarczy wybrać opcję Edytuj w menu na stronie Zarządzania Cyklami.

Edytowanie cyklu, który był już opublikowany wiąże się z ryzykiem utraty części statystyk. Może też dojść do sytuacji, że zmiany nie będą dotyczyły części odbiorców, do których chcemy dotrzeć.