Czy mogę zaplanować Test A/B/X?

Start testów A/B/X można zaplanować. Jedynym wyjątkiem jest test, za pomocą którego sprawdzana jest godzina i dzień tygodnia. W tym teście określasz już dzień i godzinę wysłania wiadomości, więc przycisk umożliwiający planowany czas rozpoczęcia testu jest w tym przypadku niedostępny.