Czy mogę zapisać Test A/B/X?

Nie, ponieważ testy A/B/X nie są indywidualnym typem wiadomości, tylko częścią procesu tworzenia newslettera. Dlatego jeśli zdecydujesz się przerwać ustawianie testów A/B/X w trakcie procesu tworzenia wiadomości, to zostania ona zapisana jako wersja robocza.