Czy mogę zapisać szablon widoku pokoju mojego webinara?

Nie ma możliwości trwałego zapisu widoku pokoju. Możesz oczywiście dostosować widok według uznania dla danego webinara w sekcji Ustawienia, jednak po jego opuszczeniu (nawet tymczasowym) lub zakończeniu spotkania, widok powróci do wersji domyślnej.