Czy mogę wysłać newsletter tylko do wybranych odbiorców? Watch video

Tak. Newsletter może zostać wysłany do wybranych odbiorców. W czwartym kroku tworzenia newslettera – Odbiorcy – wybierz daną kampanię lub segment oraz zaznacz pole Po tym etapie chcę wybrać kontakty samodzielnie. Dzięki temu na kolejnej stronie będziesz mógł zaznaczyć adresy, które mają otrzymać wiadomość.