Czy mogę użyć własnego obrazka jako tła dla formularza?

Każdy obraz umieszczony w Galerii Multimedia GetResponse może zostać użyty jako tło w formularzu zapisu. Możesz również skorzystać z +1000 darmowych grafik z iStockphoto.

Otwórz formularz zapisu w kreatorze, kliknij na formularz a następnie na Styl. W sekcji Pole kliknij na Tło>>Grafika i wybierz zdjęcie