Czy mogę użyć własnego obrazka jako tła dla formularza? Watch video

Tak. Możesz tego dokonać w kroku Projekt swojego formularza zapisu. Wybierz, czy obrazek ma być tłem  Nagłówka, Body czy Stopki i wybierz opcję Pokaż zaawansowane. W dodatkowym pasku zadań wpisz adres pod którym ten obrazek się znajduje (musi być on umieszczony na zewnętrznym serwerze). Alternatywnie, wybierz obrazek ze swojej galerii obrazów w Multimedia i podaj jego link źródłowy.