Czy mogę usunąć lub zmienić link służący do wypisania i zmiany danych? Watch video

Każda wiadomość wysyłana z konta GetResponse zawiera link umożliwiający odbiorcy wypisanie się z listy lub zmianę danych. Linków tych nie można usunąć ani edytować. Jeżeli odbiorca zdecyduje się usunąć swój adres z Twojej listy, zaktualizuje się ona automatycznie.

Możesz jednak dodać swoja własną instrukcję do wypisu lub edycji danych. Aby tego dokonać wpisz w treść wiadomości jej treść oraz dodaj pola [[remove]]. Po wysłaniu wiadomości, pole zamieni się w link.