Czy mogę uruchomić cykl z wykorzystaniem wielu warunków?

Tak, możesz uruchomić cykl z wykorzystaniem wielu warunków. Są dwa sposoby rozpoczęcia cyklu z więcej niż jednym warunkiem.

Pierwszy sposób polega na umieszczeniu warunków w cyklu obok siebie, jednak bez łączenia ich wzajemnie. W tym wypadku każdy z warunków zostanie połączony z konkretną akcją. W tym wariancie akcja zostanie wywołana przez spełnienie dowolnego warunku.

Multiple opening conditions in a single workflow

Drugi sposób polega na połączeniu ze sobą kilku warunków i podpięciu ich pod konkretną akcję. W tej sytuacji wszystkie warunki muszą zostać spełnione, aby wywołać akcję.

Multiple conditions, stacked