Czy mogę skopiować odbiorców do wybranej kampanii w cyklu Marketing Automation?

Tak, korzystając z akcji Kopiuj do kampanii możesz skopiować odbiorców do wybranej kampanii w swoim koncie. Przeciągnij akcję Kopiuj do kampanii do pola roboczego,
a następnie połącz z odpowiednim warunkiem, akcją lub filtrem.

Pamiętaj, że jeśli odbiorca znajduje się w kilku kampaniach jednocześnie, jego dane zostaną powielone i doliczone do całościowego limitu odbiorców w Twoim koncie w ramach posiadanego pakietu.